D El Ed Admission

D El Ed Admission D Ed Admission 2023-2024

डी.एल.एड प्रथम वर्ष ऑनलाईन प्रवेश सन २०२३-२४ (शासकीय कोटा) प्रसिद्धी निवेदन

D ed
शैक्षणिक वर्ष सन २०२३ २४ साठी डी.एल.एड. प्रथम वर्षाचे प्रवेश ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. याबाबतचे वेळापत्रक, ऑनलाईन अर्ज भरणेबाबतच्या सविस्तर सूचना, प्रवेश नियमावली व अध्यापक विद्यालयाची यादी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
१. दि. १३.६.२०२३ पासून वरील संकेतस्थळावर अर्ज भरण्यास सुरुवात होईल.
२. अर्ज भरण्यासाठी उमेदवाराचा स्वत:चा Email ID असणे बंधनकारक आहे.
३. प्रवेश अर्ज शुल्क – खुला संवर्ग रु. २००/-, खुला संवर्ग वगळून अन्य संवर्ग रु.१००/- असे राहील.
४. उमेदवारास एकापेक्षा जास्त माध्यमासाठी अर्ज करावयाचा असेल तर प्रत्येक माध्यमाच्या संवर्गानुसार स्वतंत्र
आवेदनपत्र शुल्क भरावे लागेल.
५. प्रवेश अर्ज शुल्क स्वीकारण्याची पद्धती – प्रवेश अर्ज शुल्क ऑनलाईन / payment gateway / Ewallet स्वतःचे किंवा नातेवाईकाच्या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड याद्वारेच स्वीकारले जाईल.
६. प्रवेश पात्रता- प्रवेशास इच्छुक असणारे कला, वाणिज्य, विज्ञान व एम.सी.व्ही.सी शाखेतील पात्र उमेदवार इ. १२
वी खुल्या संवर्गासाठी किमान ४९.५ टक्के गुण व खुला संवर्ग वगळून अन्य संवर्ग संवर्गासाठी किमान ४४.५ टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
D El Ed Admission
७. व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेणा-या उमेदवारांनी ऑनलाईन प्रक्रियेतील अर्ज भरणे बंधनकारक आहे..
८. उमेदवारांना प्रवेश अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणी असल्यास अशा अडचणी स्वतःच्या registered ई-मेलवरून
support@deledadmission.in या ई-मेलवर पाठवाव्यात.
९. प्रवेशाबाबतचे वेळापत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाईल.
याबाबत वर्तमानपत्रात पुन्हा स्वतंत्र जाहिरात दिली जाणार नाही. त्यासाठी उमेदवाराने वेळोवेळी संकेतस्थळ पाहणे
आवश्यक आहे.
दि. ०६/०६/२०२३
स्थळ- पुणे
D El Ed Admission
 (शरद गोसावी)
 संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र, पुणे
तथा
अध्यक्ष,
राज्यस्तरीय डी.एल.एड प्रवेश निवड, निर्णय व प्रवेश संनियंत्रण समिती, पुणे

डी एड बंद होण्याच्या बातम्यांना पूर्णविराम डी एड प्रवेशाचा मार्ग मोकळा (अध्यापक विद्यालय) परिपत्रक सविस्तर वाचण्यासाठी उपलब्ध सविस्तर वाचा वाचण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा मा संचालक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांनी दिनांक २४ मे २०२३ परिपत्रक काढून पूर्ण विराम दिला आहे

Leave a Comment

error: Content is protected !!