SSC

माध्यमिक शालांत परीक्षा (SSC) अर्थातच इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्याना विषयांचा अभ्याक्रम माहिती असणे गरजेचे आहे त्या शिवाय त्यांना वार्षिक परीक्षा स्वरूप कळणार नाही त्यासाठी आम्ही विषयनिहाय अभ्यासक्रम देत आहोत त्याचा फायदा त्यांना वार्षिक परीक्षेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यासाठी नक्कीच होईल.
अ.क्रं.विषय अधिक वाचा
०१इंग्रजी लेखी परीक्षाअधिक वाचा
०२इंग्रजी अंतर्गत परीक्षाअधिक वाचा
०३मराठी अंतर्गत परीक्षाअधिक वाचा
०४मराठी लेखी परीक्षाअधिक वाचा
०५हिंदी लेखी परीक्षाअधिक वाचा
०६हिंदी अंतर्गत परीक्षाअधिक वाचा
error: Content is protected !!