SSC 10th Hindi Evaluation Framework

कक्षा नौवीं / दसवींहिंदी इयता १० वी –महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे ०४शासन निर्णय क्र. संकीर्ण …

Read more

SSC 10th Marathi Internal Assessment

Class 10th – Marathi Internal Assessment इयत्ता 10वी – मराठी अंतर्गत मूल्यमापन इयत्ता १० वी मराठी कुमारभारती – महाराष्ट्र राज्य …

Read more

SSC 10th Marathi Evaluation Framework

SSC 10th Marathi Evaluation Framework इयता १०वी – मराठी (प्रथम भाषा) सुधारित मूल्यमापन आराखडा SSC 10th Marathi Evaluation Framework Class …

Read more

MARATHI GRAMMAR

Marathi Vyakran मराठी व्याकरण नवोदय शिष्यवृत्ती सर्व स्पर्धा परीक्षा करीता उपयुक्त प्रश्न उत्तरे मराठी व्याकरण सर्व स्पर्धा परीक्षा करिता उपयुक्त …

Read more

Dr. Babasaheb Ambedkar

Dr. Babasaheb Ambedkar डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिन प्रश्न मंजुषा सोडवा आणि प्रमाणपत्र प्राप्त करा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्र.१)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे …

Read more

NMMS EXAMINATION

NMMS EXAMINATION राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना २०२३ परीक्षा छत्रपती राजाराम महाराज सारथी NMMS शिष्यवृत्ती पात्र व अपात्र …

Read more

10th_12th Exam New Education Policy

10th_12th Exam New Education Policy महाराष्ट्र राज्या मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक …

Read more

NAVODAYA

NAVODAYA जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 परीक्षा दिनांक – २० जानेवारी २०२४ NAVODAYA RESULT NAVODAYA RESULT   NAVODAYA RESULTनवोदय …

Read more

error: Content is protected !!