SSC RESULT

SSC RESULT माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ चा निकाल दि ०२ जून २०२३ रोजी घोषित होणार आहे त्या संबंधी अद्यावत माहिती तुम्हाला वेळोवेळी या संकेत स्थळावर मिळेल You will get updated information about Secondary Certificate Examination February-March 2023 Result to be declared on 02 JUN 2023 on this website from time to time.

महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2023 दि ०२ जून 2023 वेबसाइटवर उपलब्ध होईल.Maharashtra SSC Result 2023 On Dated 02 JUNE 2023 available on this website

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे
माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ चा निकाल
मंडळा मार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) अर्थातच इयत्ता दहावी परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या निकाल
 इ. १० वी परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे.
त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
Latest Announcement Maharashtra Board SSC Result 2023
SSC Examination February- 2023 RESULT
Maharashtra SSC 10th Result 2023 will be released on 2nd Jun 2023 students can visit and check the official websites
According to the official updates
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १० वी) परीक्षेचा निकाल खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर लवकरच दिनांक ०२/०६/२०२३ रोजी दुपारी ०१.० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे.
Maharashtra SSC Result 2023 अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.
Exam Conduct By – Maharashtra State Board of Secondary
SSC RESULT OVER VIEW
Board NameMaharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Pune
Academic Session2022-2023
Std / Class10th / X
Type Of ExamAnnual Exams / Final Exams / Board Exams
Exam Date02 MARCH to 25 MARCH 2023
Mode Of Result / Method of Result CheckingWebsite & SMS
Documents Required to Check ResultMother’s Name And Exam Roll Number
Officla Websitewww.mamhahscboard.in
Maharashtra SSC Result 2023 DateDated 02nd JUNE 2023 At 1:00 PM

Important result Link 01

Important result Link 02

Important result Link 03

Important result Link 04

परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरुन उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल. www.mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर विदयार्थ्यांच्या निकालासोबत निकालाबाबतची इतर सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध होईल.

Important result Link तसेच www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर विद्यालयांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

Method of Result Checking        

According to the qualifying mandates of the Maharashtra SSC Exams 2023 set by the Maharashtra Board, students must score at least 35 per cent or above to pass the 12th board exam

Leave a Comment

error: Content is protected !!