D Ed Exam Result

🎓      D Ed  RESULT

डी एल एड परीक्षा डिसेंबर २०२३ परीक्षा निकाल

डी एल एड परीक्षा निकाला जानेवारी २०२३

दि १३ डिसेंबर २०२३ ते दि.२१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे मार्फत आयोजित केलेल्या डी एल एड परीक्षा प्रथम व द्वितीय वर्ष डिसेंबर २०२३ परीक्षेचा निकाल दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर दुपारी एक वाजता जाहीर करण्यात येणार आहे

Ded

DL Ed Exam Result Jun 2023

The result of D El Ed examination first and second year December 2023 conducted by Maharashtra State Examination Council Pune from 13th December 2023 to 21st December 2023 will be announced on 07 February 2024 on the website of Maharashtra State Examination Council at 1 PM.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, दुसरा व चौथा मजला सर्वे नं. ८३२-अ, प्लॉट नं १७८/१७९, बालचित्रवाणीजवळ, आघारकर रिसर्च इन्स्टिटयूट मागे, आगरकर मार्ग, भांबुर्डा, शिवाजीनगर

पुणे-४११००४

दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२९७०९६१७/२९७०९३९६

जा.क्र. मरापप प्रशा, 2024

दिनांक :-06/02/2024/561

प्रति,

प्राचार्य

१. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, सर्व

२. शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई (दक्षिण विभाग)

विषय :- डी.एल.एड्. परीक्षा डिसेंबर- 2023 परीक्षेच्या जाहीर होणाऱ्या निकालाबाबत.

वरील विषयाच्या अनुषंगाने आपणास सूचित करण्यात येते की, दि. 13/12/2023 ते दि. 21/12/2023 या कालावधीत आयोजित केलेल्या डी.एल.एड. डिसेंबर 2023 परीक्षेचा निकाल दि०७/02/2024 रोजी दुपारी 01.00 वाजता परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येणार आहे.

सदर निकालात कोणताही विद्यार्थी परीक्षेस उपस्थित असून त्यास अनुपस्थित दर्शविले असेल, नाव दुरुस्ती, माध्यम दुरुस्ती, इत्यादी कोणत्याही प्रकारच्या दुरुस्त्यांबाबत संबंधित विद्यार्थी व प्राचार्यानी निकाल लागल्याच्या दिनांकापासून ०७ (सात) दिवसात परिषदेशी संपर्क साधावा. नंतर त्या विषयी विद्यार्थ्यांच्या निकालात कोणताही बदल केला जाणार नाही असे आपले स्तरावरुन आपल्या जिल्हांतर्गत अधिनस्त सर्व अध्यापक विद्यालयांच्या प्राचार्यानी त्वरीत कळवावे.

(अनुराधा ओक)

आयुक्त,

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे-04

👀    कसा बघाल निकाल

         अगदी सहज सोपे

• प्रथम लिंकला टिचकी मारा

• आपल्यासमोर एक नवीन विंडो येईल

•  CLICK HERE वर टिचकी मारा

• आपल्यासमोर आलेल्या नवीन विंडोमध्ये Candidate Seat Number  म्हणजेच तुमचा परीक्षेचा बैठक क्रमांक नोंदवा 

• प्रथम वर्ष की द्वितीय वर्ष आपले जे वर्ष असेल ते निवडा

• Show Result वर टिचकी मारा क्लिक करा 

• तुमचा रिझल्ट तुमच्यासमोर येईल 

• खूप खूप अभिनंदन! 🌹

निकाल बघण्यासाठी खालील ओळीला स्पर्श करा👇

Visit US authorized / Official Website – MSCE PUNE

CLICK HERE

7 thoughts on “D Ed Exam Result”

Leave a Comment

error: Content is protected !!