Difference Between OPS And Revised NPS

Difference between OPS and Revised NPS Old Pension Scheme Versus National Pension Scheme जुनी पेन्शन (OPS) व सुधारीत राष्ट्रीय पेन्शन …

Read more

Prathamik Madhyamik Shikshak Sevajeshthata Niyam

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता नियम परिपत्रक Prathamik Madhyamik Shikshak Sevajeshthata Niyam महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) …

Read more

Dya Uttar Behattar द्या उत्तर बेहत्तर

आजची प्रश्नमंजुषा चंद्रयान – ३ Chandrayaan-3 QUIZ Dya Uttar Behattar “द्या उत्तर बेहत्तर” या नाविन्यपूर्ण उक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सामान्य ज्ञानात भर …

Read more

Bridge Course

सेतू अभ्यास 2023-24 उद्बोधन Bridge Course Setu Abhyas सेतू अभ्यास 2023-24 उद्बोधन Live सेतू अभ्यास Bridge Course सेतू अभ्यास २०२३ – …

Read more

Balbharti Textbooks Pages Use

Balbharti Textbooks Pages Use पाठ्यपुस्तकांतील वह्यांच्या पृष्ठांच्या प्रभावी वापराबाबतच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शन सूचना… General Guidelines for Effective Use of Book Pages …

Read more

error: Content is protected !!