GK Quiz

General Knowledge Questions And Answers With Certificate

0%
0 votes, 0 avg
91
Created on By f6f3331629bfacf83452d0f56cf735f1?s=32&d=mm&r=geshala2023@gmail.com

Quiz

1 / 5

1. पूर्व-मध्य रेल्वे विभागाचे मुख्यालय कोठे आहे ?

2 / 5

2. मध्य रेल्वे विभागाचे मुख्यालय कोठे आहे ?

3 / 5

3. सोनेरी तंतू क्रांती कशाशी संबंधित आहे ?

4 / 5

4. गिरणा नदी ही कोणत्या नदीची उपनदी आहे ?

5 / 5

5. मृत्युंजय कांदबरीचे लेखक कोण आहे ?

Your score is

0%

Leave a Comment

error: Content is protected !!